Megtörtént már Önnel, hogy egy sikeres cég látványos, többnyelvű honlapjára tévedt és a szöveget olvasva nem akart hinni a szemének?

És tisztában van azzal, mit jelent az, ha egy fordítóiroda fordítássegítő programot használ?

 

Mind a fordítóknak, mind a megrendelőknek érdeke, hogy a leadott forrásanyag megfelelő formában és tartalomban legyen átültetve a célnyelvre.
Egy másfél oldalas üzleti levélnél első megközelítésben nem is annyira lényeges, hogy mit használ a fordító, hiszen csak nekiáll, mondatról mondatra végighaladva lefordítja a levelet és kész az elküldhető fordított változat. De mi történik, ha a levél egy korábban már alaposan kivesézett témára vagy mondjuk egy gyártási paraméterre utal, és a fordításon nem ugyanaz a fordító dolgozik, aki a korábbi leveleket vagy anyagokat (használati utasítás, műszaki paraméterek stb.) fordította? Nem is beszélve arról, ha a cég, akivel partneri viszonyba szeretne kerülni a megrendelő, a „dübel”-t csak „tipli”-ként ismeri, és nem is tudja értelmezni a szinonimáját.
Ilyenkor a fordítási memória (korábbi fordítások kereshető szövegrészletei) és a terminológiai adatbázis (összegyűjtött szakkifejezések és szóhasználatok) igen hasznos segítséget jelentenek.
Persze el lehet ezek nélkül is készíteni a fordítást, hiszen ha a fordító megkap minden korábbi anyagot (vaskos műszaki leírásokat, katalógusokat, használati útmutatókat stb. és mindezt persze mindkét nyelven… mondjuk egy 3 GB méretű kisebb kontingenst), amelyek között biztosan megtalálja a keresett szövegrészeket, és könnyedén el tud végezni egy alapos összehasonlítást az adott szóösszetétel négyféle előfordulásának kiértékelése tekintetében. Illetve a szakkifejezés általános és ügyfélre szabott táblázatai között is tud keresgélni.
Ehelyett,  amikor a fordítássegítő programon belül az adott mondathoz ér, a memória-ablakban a szoftver által felhozott négy változatra rápillant, végignézi a szoftver által jelzett különbözőségeket, eldönti, hogy a szövegkörnyezetbe ezek közül melyik illik a legjobban, hozzáveszi azt a két szakkifejezést, amit az általános ill. az ügyfélre szabott terminológiából kiszűr (szintén a szoftver), és az egész procedúra kb. fél percet vesz igénybe az alapos átgondolással és mérlegeléssel együtt, szemben a fent felvázolt kb. 10 perces művelettel.
A fordítássegítő szoftverek tehát nem csak a fordítónak jelentenek idő-, energia- és pénzmegtakarítást, hanem az ügyfél is biztos lehet abban, hogy a fordítás címzettje tényleg meg fogja érteni azokat a gondolatokat, amelyek kommunikálásával a jövőbeli üzletet reméli nyélbe ütni.
Mit jelent valójában, ha egy fordítóiroda azt hirdeti magáról, hogy fordítássegítő program(ok)at használ a fordításaihoz?
Vajon ez azt jelenti, hogy egyszer beruház egy jelentős összeget, és onnantól kezdve a fordítássegítő program mindent lefordít helyette, mint egy 6 millió kommunikációs módot ismerő és beszélő protokoll-droid? Vagy kiegészíthető különféle nyelvek moduljaival, amelyek szólás-mondásoktól kezdve az adott nyelvek különféle árnyalatain keresztül minden fordulatot és áthallást vissza tudnak adni, így maga a fordítás csupán egy gombnyomás?
Elképzelhető, hogy 50-100 év múlva valóban ez lesz a helyzet, hiszen a Google-től kezdve sok más cégen keresztül a legnagyobb, nyelvvel foglalkozó cégek ezeket az algoritmusokat kutatják, és addig nem nyugszanak, amíg a fordítók-tolmácsok munkáját teljes mértékben nem fedik le gépek vagy programok.
Egyelőre azonban ez a veszély már csak azért sem fenyegeti a szakmát, mert lehetetlen az ember alkotta nyelveket minden szempontból egyessé és nullává alakítani, így a fordítássegítő programok más oldalról tudják segíteni a munkát.
Ami a megrendelők szempontjából érdekes ebben a tekintetben, az a következő: a fordítássegítő programok segítségével érhető el az, hogy az adott fordítás ugyanolyan nyelvezetet használjon, mint az előző, már jóváhagyott és a megrendelő által használt nyelvezettel, szakkifejezésekkel megírt anyagok. Függetlenül attól, hogy konkrétan ki fordította, illetve hogy az illető fordítónak az adott kifejezésre lett volna-e (az ő megítélése vagy tapasztalata alapján) sokkal jobb megoldása. Így marad az új szöveg egységes (szép idegen szóval: konzisztens). Sőt, a jó fordító egyik ismérve nem az, hogy milyen szóvirágokat ismer, hanem hogy mennyire tud megfelelni a megrendelő elvárásainak pl. szóhasználat tekintetében.
Másik ilyen előny a gyorsaság. Leginkább műszaki szövegekben, pl. használati utasításokban fordulnak elő olyan szegmensek (mondatok vagy mondatrészek), amelyekkel az akár több száz oldalas tanulmány során akár 78-szor is megtalálhatunk teljesen ugyanúgy, ismétlődnek. Ha a fordító elkezdi fordítani a szöveget ilyen program nélkül, ezeket mindannyiszor le kell fordítania, sőt, ha eszébe jut, hogy ilyen már előfordult valahol, meg is kell keresnie a szövegben, ami megint csak idő, idő és idő. A fordítássegítő program ezt mintegy egy századmásodperc alatt végzi el helyette, ami akár órákat, nagyobb projektek esetén akár napokat is jelenthet az előrehaladásban.

Kérjen ajánlatot most!

Ajánlatot kérek