TOLMÁCSOLÁS

 

Előfordult már Önnel, hogy tolmácsot kellett igénybe vennie? ELőfordult már Önnel, hogy elbeszéltek egymás mellett leendő vagy jelenlegi üzletpartnerével?

 

Miért is?

 

Hiszen eddig nem volt gond angolul vagy németül hideg sört rendelnie, vagy eljutni a kedvenc éttermébe. De egy üzleti tárgyalás sikerességét, egy jelentős szerződés aláírását, vagy külföldi partnerei üzemlátogatását szeretné biztos kezekben tudni.
Tisztában van azzal, hogy adott esetben milyen kritériumok szerint rendeljen tolmácsot?
Mi határozza meg, hogy szinkron- vagy konszekutív tolmácsra van szükség? Egyáltalán mik ezek?
Következő összeállításunk erre ad támpontokat:

 

Tolmácsolási kérdés-felelet

 

Mi a megfelelő tolmácsolási forma?

A H-Net Nyelvi Központ a nyelvpárok széles variációjában áll rendelkezésükre tolmácsolás terén is. Ahhoz, hogy Ön a legmegfelelőbb, az Ön számára a legkényelmesebb tolmácsolási módot válassza ki, kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk, hogy a megadott szempontok alapján kifogástalan szolgáltatást nyújtsunk az Ön számára.
Tolmácsaink számos szakterületen dolgoznak, így vállalunk hatósági, bírósági tolmácsolást, konferenciák vagy egyes előadások (pl. külföldi előadó) tolmácsolását, illetve egyéb jellegű tolmácsolási munkálatokat a magáneseményektől kezdve egészen a többfős tárgyalások tolmácsolásáig.

Mi történik, ha Megbízóként felkérek egy tolmácsot?

A H-Net Nyelvi Központ nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a tolmácsolást alapos felkészülés előzze meg. A felkért tolmácsok mindenekelőtt megismerkednek a tolmácsolandó témával, és tanulmányozzák a témához kapcsolódó cél- és forrásnyelvi szövegeket. Abban az esetben, ha előadások, konferenciák vagy szemináriumok szövegeit kell tolmácsolni, arra kérjük Megbízóinkat, hogy bocsássák rendelkezésünkre az előadások, illetve a hozzászólások szövegét. Amennyiben erre nincs mód, kérjük, biztosítsanak konzultációs lehetőségeket a H-Net Nyelvi Központ tolmácsai számára.

Milyennek kell lennie a jó tolmácsnak?

Nem csak az az elvárás egy tolmács felé, hogy szinte anyanyelvi szinten beszéljen a célnyelven, hanem az is, hogy anyanyelvén választékosan ki tudja magát fejezni. Így a tárgyalófelek nem arra fognak emlékezni, mit mondott a tolmács: a tolmács mintha ott se lett volna, az egész esemény gördülékenyen lezajlott, az üzleti partnerek pedig megfelelően tudtak egymásra összpontosítani.
Egy jó tolmácsnak elengedhetetlen az, hogy folyamatosan képezze magát. Azaz, nem elég a szókincsét bővíteni, hanem rendelkeznie kell a megfelelő háttérismeretekkel, hogy kellőképpen felvértezve végre tudja hajtani a tolmácsolási teendőket.
Egy jó tolmács legyen járatos a vállalt témában, ismerje a téma szakszókincsét. Azért, hogy teljesítse a tolmács ezt az elvárást, nagyon fontos, hogy a Megbízó megosszon minden hasznos információt, amelyet a tolmács felhasználhat munkája során.

Mire ügyeljünk Megbízóként?

– Szedjük össze, hogy miről szeretnénk beszélni, és ezt bocsássuk a tolmács rendelkezésére a szolgáltatás minőségének biztosítása érdekében.
– Amennyiben megfelelő segédanyag áll rendelkezésünkre (idézetek, filmbejátszás, projektor, jogszabályok, jegyzetek stb.), azt bocsássuk a tolmács rendelkezésére.
– Ne feledkezzünk meg arról, hogy tolmácsolnak minket. Ennek megfelelően előadásunk legyen kellőképpen összeszedett, figyeljünk beszédtempónkra, hangerőnkre, mimikánkra. Fontos, hogy ne nyúljon túl hosszúra beszédünk, mivel a tolmácsnak az elhangzottakat a lehető legpontosabban fel kell idéznie.
Ha tárgyalásunkat megfelelően előkészítjük, a tolmácsolás minősége is biztosított lesz.
A H-Net Nyelvi Központ szakembereit   titoktartási kötelezettség köti,  a szolgáltatás minőségét garantáljuk, a munkavégzést pedig folyamatosan ellenőrizzük. A tolmács szakmában magasan kvalifikált, ismert és megbízható szakembereket foglalkoztatunk.

A tolmácsolás típusai:

Kísérő tolmácsolás
Konszekutív tolmácsolás
Szinkrontolmácsolás