Miért nevezik Oscarnak az Oscar díjat?

Napjaink legrangosabb filmművészeti díját pártolói a filmművészet, kritikusai pedig a filmipar csúcsával azonosítják. Miért hívjuk ma az Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia díját Oscar díjnak, és vajon ki és mikor nevezte el így?

 

Hogyan derítené fel egy fordító az ismeretlen kulturális utalások jelentését?

Járjunk el úgy, mintha egy fordítás során próbálnánk értelmezni egy számunkra ismeretlen kulturális utalást, melynek asszociációit nem ismerjük teljes bizonyossággal. Mit teszünk ilyenkor? Természetesen felderítjük az elérhető háttérinformációkat és mérlegeljük azok hitelességét, összevetjük a kontextussal és levonjuk a megfelelő következtetéseket. Végül pedig megtaláljuk azt a kifejezést, ami a leginkább kifejezi mindezen kulturális asszociációkat a célnyelv kultúrájában.

 

Derítsük fel tehát, honnan is ered az Oscar díj elnevezés.

Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, ismernünk kell a díj történetét. Az Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia 1929-ben adta át először ezt a díjat, több kategóriában. Az első díjátadó még korántsem örvendett akkora hírnévnek, mint ma, mindössze 270 vendég volt jelen az első díjátadót követő fogadáson. Pár év alatt viszont népszerűsége felfutott, és az Oscar név is egyre többször megjelent a sajtóban.

 

Mikor nevezték el Oscar díjnak?

Az elnevezés eredetét tekintve több verzió is ismert. Bette Davis, az Akadémia egyik elnöke állítása szerint saját maga adta az Oscar nevet a szobrocskának, első férje, Harmon Oscar Nelson után. Egy másik forrás szerint, Margaret Herrick, az Akadémia titkára számára annyira szembeszökő volt a hasonlóság a szobrocska és Oscar nevű nagybátyja között, hogy akaratlanul is szóvá tette, mikor 1931-ben először megpillantotta. Egy korabeli újságíró tanúja volt ennek, és tudósításában úgy fogalmazott, hogy “az Akadémia dolgozói híres szobrukat gyöngéden Oscar néven becézik”.
Bárhogy is történt, a név hamar megragadt, és 1939-ben a szobrocskát hivatalosan is Oscarnak nevezték el.

 

Kedves barát, vagy Isten lándzsája?

Ha már az elnevezés történeténél tartunk, további érdekességeket tartogat számunkra az Oscar név jelentése. Érdekes módon itt sincs egyöntetű álláspont a szakemberek között: az egyik elmélet szerint az Oscar név a gael nyelvből származik, és annyit jelent: “kedves barát”. Egy másik elmélet szerint, az óangol “os” (isten) és “gar” (lándzsa) szavak összetételéből áll, és így annyit jelent, “Isten lándzsája”.
Hogy kinek a számára vált “kedves baráttá” Oscar és kinek maradt meg “Isten lándzsájaként”, ma már tudjuk. A H-Net Nyelvi Központ fordítói gratulálnak Nemes-Jeles László filmjének sikeréhez.