Lektorálás vagy korrektúrázás?

 

A lektorálás egy nyelvi ellenőrzési eljárás. A lektor összeveti a forrásnyelvi és a célnyelvi szöveget és a megfelelő jelölések alkalmazásával elvégzi a szükséges stilisztikai, nyelvezeti, grammatikai javításokat annak érdekében, hogy tökéletesen szöveghű fordítást kapjon a megrendelő.
Ha fontos Önnek, hogy a lefordított anyag ne csak fordítási szempontból legyen kifogástalan, de tartalmilag és formailag is minden egységes legyen, akkor a megoldás: a lektorálás, vagy a korrektúrázás.
Mikor melyik forma a célravezető az Ön számára?
Többször előfordul, hogy megrendelőink egy nehezebb, összetettebb szöveg fordítását kérik tőlünk, és mivel a végeredményt illetően biztosra szeretnének menni, a végső felhasználás előtt kérik a lefordított anyag ellenőrzését. A fordítási szakma ilyen esetekre leginkább kétféle ellenőrzési formát szokott alkalmazni, a különbségek azonban nem mindenki számára teljesen világosak. Mind a lektorról, mind a korrektorról elmondható, hogy gondoskodik a tartalmi és a szakmai helyességről, az egységes stílusról, de figyelmük kiterjed arra is, hogy a fordító következetes, helyes terminológiát alkalmazott-e.

Korrektúrázás alatt azt a folyamatot értjük, amikor a kész (célnyelvi) szöveget egy korrektor átolvassa, és nyelvtani, nyelvhelyességi, helyesírásbeli, adott esetben kisebb stilisztikai hibákat keres és javít ki benne.
Ezen kívül nagyobb formai elemek ellenőrzését is magában foglalja, mint például az, hogy a szöveg beosztása, tördelése megfeleljen az eredetinek, meglegyenek és a megfelelő helyen legyenek benne az eredeti szövegben található képek, ábrák, diagramok.
Ez nem azt jelenti, hogy a fordítónak nem kell a szöveget átnéznie, mielőtt leadná azt, és azt sem jelenti, hogy eleve feltételezzük róla, hogy hibás szöveget ad le. Mindössze a „humán” faktort fogadjuk el a folyamatban (a fordító is ember), amelyet több dolog is előidézhet: a fordító kiindulási alapja a forrásszöveg, vagyis akármennyire kiváló fordító, az eredeti nyelv gondolkodását követi.
A korrektor a célnyelv oldaláról közelít, és ahhoz viszonyítja az eredeti szöveget, majd hozza közelebb azokat egymáshoz. Ugyanakkor ne felejtsük el azt sem, hogy rövid határidős fordítások esetén a hibaszázalék magasabb lehet az amúgy szakmailag kiváló fordítások esetében is.

Lektorálás során a lektor a lefordított (célnyelvi) és az eredeti (forrásnyelvi) anyagot összeveti egymással tartalom, nyelvhelyesség, nyelvezet, szókincs és stílus szempontjából.
Ez egy nagyon aprólékos munka, és a lektornak, azon túl, hogy mindkét nyelvet megfelelő szinten kell ismernie, tisztában kell lennie az adott szakma nyelvi kifejezéseivel, szakzsargonjával, illetve nyelvezet szempontjából át kell látnia, hogy az olvasó (aki a szöveg felhasználója) miként tudja úgy olvasni a kész szöveget, mintha az eleve azon a nyelven íródott volna.
Fontos ezen felül még az is, hogy a lektor munkája során a teljes szövegre és ne csak az egyes mondatokra koncentráljon – itt jön elő a konzisztencia (egységesség) kérdése: a szöveg eleje ugyanazt a terminológiát, nyelvezetet tartalmazza, mint a szöveg vége, így a propeller a szöveg végén is propeller legyen, ne légcsavar, akármennyire is egymás szinonimái azok.

Miként csökkentheti Ön a korrektor vagy a lektor szükségességét a lefordított anyag egységességét, szóhasználatát, terminológiáját tekintve?

Már a fordítás megrendelésekor érdemes tisztázni a következőket:
  • Az angol nyelvű anyagot Amerikában, Angliában, Ausztráliában vagy Indiában fogják-e olvasni?
  • A francia nyelvű szórólap kanadaiakat vagy gallokat céloz-e inkább?
  • A spanyol nyelvű hirdetést Toledóban, Caracasban vagy Buenos Airesben sugározza majd a televízió?
  • Közölje a fordítóirodával, hogy kíván-e valamilyen speciális műszaki terminológiát használni. Ha meghatározott terminológiai igényei vannak, akkor az egységesen meghatározott kifejezések használata céljából a megfelelő anyagot, például szótárak/glosszáriumok formájában bocsássa a fordítóiroda rendelkezésére. Nagy terjedelmű műszaki fordításoknál, ha nem létezik előzetesen összeállított terminológiai szótár, mindkét fél számára jó kiindulás lehet, ha a megrendelő a fordítóiroda által készített és átadott szójegyzéket jóváhagyja, még mielőtt a végleges fordítást megkapja. Ily módon a felek a folyamat viszonylag korai szakaszában meghatározhatják a kifejezéseket, lecsökkentve annak kockázatát, hogy röviddel az elkészítési határidő előtt meglepetések és nézeteltérések keletkezzenek.
  • Biztosítson minél több referencia anyagot, többek között kifejezés-gyűjteményeket, műszaki leírásokat, dokumentummintákat a saját könyvtárából, illetve versenytársai vagy partnerei készletéből (éves beszámolók, reklámkiadványok, kézikönyvek). A fordítóiroda részére átadott referenciaanyag a jó eredmény elérését segíti. Műszaki fordítással megbízott fordítóiroda számára fontos lehet, hogy lássa az adott termékről korábban készült műszaki leírásokat, rajzokat és specifikációkat.
  • Adja át a fordítóiroda részére a konkrét stílusra vonatkozó útmutatásokat is. Ne feledkezzen meg arról, hogy senki sem ismerheti a világ összes vállalatánál használt valamennyi nyelvi árnyalatot, még akkor sem, ha az adott fordító szakértőnek számít a konkrét szakterületen.
  • Ha a lefordítandó szövegben grafikonok vagy képaláírások vannak, adja át ezeket a képeket is a fordítóirodának, hogy biztosítsa a megfelelő szövegkörnyezetet a fordításhoz.
  • Nevezze meg munkatársát, aki válaszolni tud a fordítóiroda speciális szakmai vagy értelmezésbeli kérdéseire.

Kérjen ajánlatot most!

Ajánlatot kérek