Hiteles fordítás vagy hivatalos fordítás?

Sajátosan keverednek a köznyelvben a „hiteles fordítás” és a „hivatalos fordítás” kifejezések. Ennek egyik oka talán az lehet, hogy mindkét szó ugyanúgy kezdődik, és ezáltal nagyban megnő az esély arra, hogy a két fogalom tartalmilag is összenőjön a fejünkben. Tegyünk egyszer s mindenkorra rendet ebben a témában!

A hiteles fordítás hivatalos is egyben?

A hiteles a Wikiszótár meghatározása szerint: a valóságnak megfelelő. Az értelmező kéziszótár értelmezésében amit hivatalosan ellenőriztek, az eredetivel egyezőnek nyilvánítottak. Eredete: hitel = szavahihetőség ß hit = személyes meggyőződés ß bizonyos

A hivatalos a Wikiszótár szerint az elfogadott szabályokat vagy szokásokat pontosan követő; formális, szabályszerű. Eredete: hivatal = intézmény, amely közszolgálati, igazgatási, szervezési, működtetési feladatokat lát el. Hív = teljesítésre kér; felszólítja egy tennivaló elvégzésére, egy feladat elvállalására, megoldására.

Tehát ha egy irat fordítását egy intézményben csak hiteles minőségben fogadják el, abban az esetben az OFFI (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda) látja el pecséttel, címerrel, és igazolja, hogy a valóságnak megfelelő, az eredetivel egyező. Ezt csak ők tehetik meg, és az így kiállított dokumentum hatósági eljárásban való felhasználásra a forrásnyelvi irattal azonos súllyal alkalmas, benyújtható valamennyi hivatalos eljárásban. Hiteles fordítás tehát csak az OFFI közreműködésével készülhet. Vagy mégsem?

Hiteles fordítás fordítóirodáktól

Szerencsére az állam által rájuk ruházott monopólium ezen a területen nem teljes körű, és pl. cégeljáráshoz szükséges iratok (pl. cégkivonat, taggyűlési jegyzőkönyv, aláírási címpéldány, társasági szerződés stb.) hitelesítését bármelyik fordítóiroda, így a H-Net Nyelvi Központ is elvégezheti (ajánlatkérés ITT).

A felsorolt iratok fordításában természetesen nagyfokú pontosság szükséges, hiszen néha akár egyetlen szó, vagy elírt cím, vagy számadat is jelentős és hátrányos következményekkel járhat egy cégeljárás vagy pályázat során.

A H-Net Nyelvi Központ kiemelt figyelmet szentel a cégiratok fordítása során mind a formai, mind a nyelvi, mind a tartalmi megfelelőségnek, csak tökéletes munkát juttatunk vissza megrendelőinknek.

A hivatalos záradékkal ellátott fordítás

A fentiek mellett, minden olyan esetben, amikor nem kötik ki az OFFI kizárólagosságát, hivatalos záradékkal ellátott fordítás elvégzésére szólíthatják (kérhetnek) fel fordítóirodánkat, mi pedig lefordítást és lektorálást követően igazoljuk, hogy az mindenben megegyezik az eredeti nyelvű szöveggel.

Külföldi munkavállaláshoz, továbbtanuláshoz, külföldre házasodáshoz nem szükséges hiteles fordítás, hiszen a törvény csak Magyarországon belülre vonatkozóan írja elő az OFFI általi hitelesítést, külföldön a hivatalos fordítást is elfogadják.

Az alábbi dokumentumok esetében tehát a hivatalos záradékkal ellátott fordítás is elegendő: bizonyítvány, érettségi, erkölcsi bizonyítvány, (születési vagy házassági) anyakönyvi kivonat, jogosítvány, személyi igazolvány, lakcímkártya, önéletrajz, referencialevél, orvosi lelet, zárójelentés, (társasági) szerződés, cégkivonat, alapító okirat, mérleg, egyszerűsített éves beszámoló.

Mi természetesen szívesen elintézzük az anyag fordítását, majd a hivatalos fordítás hitelesítését az OFFI-nál. Mielőtt azonban a hiteles fordítás megrendelésre kerül, mindenképpen érdemes egyeztetni azzal az intézménnyel, amelyhez az adott dokumentumot be kell benyújtani, hogy tényleg bizonyosak abban, hogy hiteles fordítás szükséges, vagy ők is elfelejtették értelmezni a két összemosódó kifejezés határvonalait.