Fordított fogalmak, hamis barátok

A nyelvtan világában, így a fordítás és tolmácsolás világában is létezik egy fogalom, amelybe rendszeresen sikerül belebotlania annak, aki szereti kispórolni az időt a megfelelő utánanézésből, illetve felül a különböző mendemondáknak és „városi legendáknak”. Ezek a rosszul fordított, de mégis nagyon jól hangzó fogalmak.

Fordított fogalmak és jól csengő kifejezések

Hamis barátként olyan szavakat ill. kifejezéseket szoktak emlegetni, amelyek erőteljesen hasonlítanak kiejtésben, viszont teljesen mást jelentenek az egyik nyelvben mint a másikban. Az egyik ilyen kézenfekvő példa az angol actual, amit pofon egyszerű lenne aktuális-ként fordítani, és meg is teszik néhányan. Az érdekesség itt az, hogy az angol actual alatt azt érti, hogy tényleges, valóságos, míg ha aktuálisat akarna kifejezni, azt mondaná, hogy current, existent. Vagy a spanyol gimnasio (tornaterem) és a magyar gimnázium.

Egy egész sor ilyen, helytelenül lefordított példát vonultat fel a Wikipédia a hamis barátokról szóló cikkében, amelyek közül találni legalább egy olyat, amelynél ha a mai értelmükben használt szavak mélyére, eredetére leásva a látszólag hamis barát kígyóként a saját farkába harap, és további összefüggéseket is sejtet.

A szóban forgó szó a „curva”, amely az olaszban, spanyolban a latin curvo [hajlik, görbül] származásból kifolyólag eltér, kanyarodik értelemben használatos. A magyarban, illetve a szláv nyelvekben a hasonló hangzású szó prostituáltat, romlott nőszemélyt jelent. A két szó ugye, annak ellenére, hogy ugyanazt ejti az egyik és a másik nyelv is, nem ugyanazt jelenti. Látszólag ez is egy rosszul fordított kifejezés.

Ugyanis ha megnézzük, hogy a szláv közvetítéssel a magyarban is meghonosodott, szlávról fordított szó honnan ered, azt látjuk, hogy ugyancsak a latin a curva szó az eredete (ahonnan a neolatin olasz és spanyol kanyar is), viszont ezek az újlatin nyelvek nem társítottak hozzá olyan áthallásokat romlott, az igazi útról letért, hanem megmaradtak a saját puta vagy putana szavuknál.

Ha nem is ebből, de – szintén áthallással – le lehet vonni a következtetést, hogy lám, eleink itt a Kárpát-medencében és környékén milyen találékonyak, asszociatívak és hamis barátok voltak.