Az első angol tolmács

1621 márciusában Samoset, az Abenaki törzs tagja azzal lepte meg a Mayflower nem sokkal korábban Angliából érkezett telepeseit, hogy egy reggel besétált a mai Plymouth területén felállított táborukba és sört kért tőlük – méghozzá anyanyelvükön, angolul. Ő lett volna az első angol – amerikai őslakos tolmács?

Valószínűleg el tudjuk képzelni az utazás, valamint a kolónia felállításának nehézségeitől kimerült telepesek megdöbbenését, amint meghallották kérését, de valójában nem tudni, hogy Samoset megkapta-e amit kért. Mindenesetre ő volt az első, aki mint tolmács, megteremtette a kapcsolatot az angolul beszélő telepesek és az amerikai őslakosok között.

Az igazi tolmács érkezése

Nem sokkal később, egy másik látogatása alkalmával vitte el a táborba Squanto-t, aki a Pawtuxnet törzs tagja volt, és Samosetnél sokkal jobban beszélt angolul.

Squanto tanította meg a telepeseket arra, miként műveljék földjeiket a helyi viszonyok között, ő volt az, aki segített a többi helyi törzs és a telepesek közti kommunikációban. Személyének köszönhető, hogy a telepesek túlélték az első telet, és így fennmaradt az a kolónia, amire ma az Egyesült Államokban minden november utolsó csütörtökén Hálaadáskor emlékeznek.

Ő volt az, akit kétségkívül az első amerikai őslakos – angol tolmácsnak hívhatunk, tolmácsnak, a szó nemes értelmében.

Squanto tolmács felkészültsége nem volt minden előzmény nélküli, hiszen addigra már 14 évet töltött el a britek mellett. Habár hivatalos fordítói és tolmácsképzésben nem részesült, és végzettségét sem igazolta diploma, magától az angliai Plymouth kormányzójától sajátította el az angol nyelvet, vagy legalábbis az ő utasítására. Életében hatszor kelt át az Atlanti óceánon, járt Spanyolországban és természetesen Angliában is, volt rabszolga, de dolgozott szabad emberként angliai hajógyárban is. Élete utolsó szakaszában a népe és az angol gyarmatok közti kapcsolatok szorosabbra fűzésén és azok javításán fáradozott.

Minden tolmács és fordító számára tanulságos az ő története, hiszen kultúrák közt épített hidat, és korának meghatározó alakja volt.

A tolmácsok és a fordítók ma is kiemelt szerepet játszanak a politika alakulásában. Ma már nem személyes indítékaik és kulturális hovatartozásuk a meghatározó, hanem a kikezdhetetlen, magas szakmai színvonal, amellyel munkájukat végzik.

Ennek alapja a képzés, a szakmai önfegyelem, valamint a szakma rájuk irányuló figyelme.

Ma már senki sincs abban a szerencsés helyzetben, hogy egy adott nyelvet és kultúrát csak ő ismer, és így a tolmács és fordítói munka valamilyen szinten mindig is bizonyos fokú nyilvánosság előtt zajlik. Ilyen közegben hosszabb távon csak a legjobbak maradhatnak talpon.

A H-Net Nyelvi Központ már 1999 óta ezen a versengő piacon állja meg a helyét nap, mint nap. Hosszú és sikeres múltunkra, szakmai tudásunkra büszkén, az angol nyelvre és angol nyelvről fordító tolmácsaink és fordítóink nevében kívánunk tartalmas Hálaadást.